شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 60°
رطوبت: 34.7%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 06:45 am
غروب خورشید: 06:57 pm
از تاریخ 21/09 03:00 pm
مشاهده شده در Finike
مشاهدات گذشته, Finike >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 71°
امروز
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:12 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:40 pm.