L'vi

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

36 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 09/04 05:30 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 36°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 32°
ความชิ้น: 86.6%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:42 am
ดวงอาทิตย์ตก: 08:08 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:05 am. Next update estimated at 06:20 am.


Trivia

88° Richard Toll, เซเนกัล
Cherskiy, รัสเซีย -7°

85° Khombole, เซเนกัล
Pevek, รัสเซีย -6°

85° Pourham, เซเนกัล
Leningradskiy, รัสเซีย

85° Tiébo, เซเนกัล
Akkani, รัสเซีย 13°

82° Gandiaye, เซเนกัล
Ust'-Omchug, รัสเซีย 19°