شرایط فعلی

شفاف +27 درجه سانتی گراد
N 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+27°
بارومتر: 1013.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +20°
رطوبت: 65.6%
قابلیت دید: 8 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:17 am
غروب خورشید: 05:45 pm
از تاریخ 22/10 11:00 pm
مشاهده شده در Al Ain International Airport
مشاهدات گذشته, Al Ain International Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +24°
فردا
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +24°
امروز
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +24°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 pm.