شرایط فعلی

شفاف +35 درجه سانتی گراد
SE 5 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+35°
بارومتر: 1014.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +8°
رطوبت: 19.1%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:17 am
غروب خورشید: 05:45 pm
از تاریخ 21/10 12:00 pm
مشاهده شده در Al Ain International Airport
مشاهدات گذشته, Al Ain International Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +25°
فردا
شفاف
بیشینه: +35°
کمینه: +24°
امروز
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +24°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:12 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:10 pm.