شرایط فعلی

شفاف 95 درجه فارنهایت
E 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:95°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 30.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:07 am
غروب خورشید: 06:13 pm
از تاریخ 24/09 02:00 am
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 79°
فردا
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 82°
امروز
شفاف
بیشینه: 109°
کمینه: 84°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:09 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 am.