สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

43 หน่วย_ฟ.
S 31 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 16/02 06:20 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมาก
รู้สึก_เหมือน: 32°
บาโรมิเตอร์: 28.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 36°
ความชิ้น: 75.5%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:40 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:22 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:03 pm. Next update estimated at 07:10 pm.


Trivia

90° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Hall Beach, แคนาดา -39°

83° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Kugaaruk, แคนาดา -36°

N/A 82° Bourke, ออสเตรเลีย
Aklavik, แคนาดา -35°

80° Port Hedland, ออสเตรเลีย
Coral Harbour, แคนาดา -31°

79° Hermannsburg, ออสเตรเลีย
Pond Inlet, แคนาดา -20°