Leeds

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

41 หน่วย_ฟ.
SW 15 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 13/12 12:20 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมากเป็นบางส่วน และฝนตกกระจายเป็นแห่งๆ
รู้สึก_เหมือน: 34°
บาโรมิเตอร์: 28.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 39°
ความชิ้น: 93.2%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:15 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:44 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:13 pm. Next update estimated at 01:10 pm.


Trivia

84° Caicó, บราซิล
Verkhoyansk, รัสเซีย -53°

84° Jucurutu, บราซิล
Batagay, รัสเซีย -49°

82° Belém do Brejo do Cruz, บราซิล
Khandyga, รัสเซีย -47°

82° Piancó, บราซิล
Kangalassy, รัสเซีย -40°

82° Pombal, บราซิล
Zhatay, รัสเซีย -40°