Prudhoe Bay, AK

Prudhoe Bay, AK

แผนที่สภาพอากาศ AK, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

10 หน่วย_ฟ.
E 13 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 25/04 11:53 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -6°
บาโรมิเตอร์: 30.4 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง:
ความชิ้น: 73.3%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 04:54 am
ดวงอาทิตย์ตก: 10:53 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:56 am. Next update estimated at 12:30 pm.


Trivia

86° Gariadhar, อินเดีย
Gjoa Haven, แคนาดา -11°

85° Vāda, อินเดีย
Repulse Bay, แคนาดา

84° Neral, อินเดีย
Baker Lake, แคนาดา

84° Ulhāsnagar, อินเดีย
Hall Beach, แคนาดา

84° Vasind, อินเดีย
Arviat, แคนาดา