Arizona Village, AZ

نقشه وضعیت آب و هوا AZ, US

شرایط فعلی

شفاف +27 درجه سانتی گراد
SW 5 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+27°
بارومتر: 1003.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -9°
رطوبت: 7.6%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:23 am
غروب خورشید: 06:39 pm
از تاریخ 19/09 02:56 am
مشاهده شده در Needles, Needles Airport
مشاهدات گذشته, Needles, Needles Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +21°
فردا
شفاف
بیشینه: +34°
کمینه: +20°
امروز
شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +20°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 am.