Arizona Village, AZ

نقشه وضعیت آب و هوا AZ, US

شرایط فعلی

شفاف +33 درجه سانتی گراد
SW 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+33°
بارومتر: 1002.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +7°
رطوبت: 19.7%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:24 am
غروب خورشید: 07:53 pm
از تاریخ 16/06 02:56 am
مشاهده شده در Needles, Needles Airport
مشاهدات گذشته, Needles, Needles Airport >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
شفاف
بیشینه: +41°
کمینه: +26°
فردا
شفاف
بیشینه: +41°
کمینه: +27°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +42°
کمینه: +27°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:39 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:00 am.