Mesquite Creek, AZ

แผนที่สภาพอากาศ AZ, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

84 หน่วย_ฟ.
S 8 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 24/05 03:50 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 84°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 32°
ความชิ้น: 15.2%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:29 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:41 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:48 pm. Next update estimated at 04:50 pm.


Trivia

93° Al Balyanā, อียิปต์
Holman, แคนาดา 30°

90° Al Hārithah, อิรัก
Saint Marys, สหรัฐอเมริกา 45°

84° Bela, ปากีสถาน
Black Hawk, สหรัฐอเมริกา 51°

82° Al Fallūjah, อิรัก
Echo Mountain, สหรัฐอเมริกา 51°

79° Shūsh, อิหร่าน
Empire, สหรัฐอเมริกา 51°