Blythe, CA

نقشه وضعیت آب و هوا CA, US

شرایط فعلی

شفاف 71 درجه فارنهایت
SW 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:71°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 33°
رطوبت: 24.6%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 06:22 am
غروب خورشید: 07:01 pm
از تاریخ 03/04 10:52 pm
مشاهده شده در Blythe, Blythe Airport
مشاهدات گذشته, Blythe, Blythe Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 54°
فردا
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 55°
امروز
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 56°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:09 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 am.