Furnace Creek, CA

Furnace Creek, CA

แผนที่สภาพอากาศ CA, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

48 หน่วย_ฟ.
S 3 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 11/10 09:57 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 46°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -20°
ความชิ้น: 3.7%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:53 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:12 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:50 am. Next update estimated at 11:10 am.


Trivia

105° Gao, มาลี
Ferry, สหรัฐอเมริกา -6°

105° Ménaka, มาลี
Ust'-Omchug, รัสเซีย -1°

100° Sokolo, มาลี
Ese-Khayya, รัสเซีย

94° Araouane, มาลี
Нежданинское, รัสเซีย 14° N/A

94° Niafounké, มาลี
Oymyakon, รัสเซีย 17°