Furnace Creek, CA

Furnace Creek, CA

แผนที่สภาพอากาศ CA, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

36 หน่วย_ฟ.
NE 7 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 20/02 06:58 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 30°
บาโรมิเตอร์: 29.6 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 22°
ความชิ้น: 53.9%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:29 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:33 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:05 pm. Next update estimated at 07:40 pm.


Trivia

79° Chengannūr, อินเดีย
Ust'-Nera, รัสเซีย -57°

75° Murbād, อินเดีย
Oymyakon, รัสเซีย -54°

75° Shāhāpur, อินเดีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -53°

75° Sulya, อินเดีย
Batagay, รัสเซีย -43°

75° Ulhāsnagar, อินเดีย
Igloolik, แคนาดา -35°