Mountain View, CA

Mountain View, CA

แผนที่สภาพอากาศ CA, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+3 หน่วย_ซ.
SE 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 17/01 04:53 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +2°
บาโรมิเตอร์: 1023.9 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +3°
ความชิ้น: 96.5%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:21 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:16 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:09 am. Next update estimated at 05:40 am.


Trivia

+27° Ariguaní, โคลัมเบีย
Mayo, แคนาดา -49°

+27° Cartagena, โคลัมเบีย
Oymyakon, รัสเซีย -48°

+26° Chivolo, โคลัมเบีย
Sarylakh, รัสเซีย -48°

+26° Puerto Triunfo, โคลัมเบีย
Khandyga, รัสเซีย -44°

+25° Zambrano, โคลัมเบีย
Churapcha, รัสเซีย -41°