Sunnyvale, CA

نقشه وضعیت آب و هوا CA, US

شرایط فعلی

درجه فارنهایت
بارومتر: 30.1 اینچ
طلوع خورشید: 07:20 am
غروب خورشید: 06:24 pm
از تاریخ 20/10 09:56 pm
مشاهده شده در Mountain View, Moffett Field
مشاهدات گذشته, Mountain View, Moffett Field >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 56°
فردا
شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 57°
امروز
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 53°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:30 pm.