Hardy, IA

نقشه وضعیت آب و هوا IA, US

شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
S 31 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 48.1%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 05:40 am
غروب خورشید: 08:48 pm
از تاریخ 01/06 11:35 am
مشاهده شده در Clarion
مشاهدات گذشته, Clarion >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 62°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 89°
کمینه: 63°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:13 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:00 pm.