Blue Hills Ski Area, MA

نقشه وضعیت آب و هوا MA, US

شرایط فعلی

شفاف 26 درجه فارنهایت
W 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:20°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 15°
رطوبت: 59%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 06:59 am
غروب خورشید: 04:12 pm
از تاریخ 07/12 06:53 am
مشاهده شده در Norwood, Norwood Memorial Airport
مشاهدات گذشته, Norwood, Norwood Memorial Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: 52°
کمینه: 50°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 34°
کمینه: 32°
امروز
شفاف
بیشینه: 29°
کمینه: 12°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:00 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:30 am.