Ski Butternut, MA

แผนที่สภาพอากาศ MA, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

24 หน่วย_ฟ.
W 8 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 16/12 05:54 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 16°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 12°
ความชิ้น: 55.7%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:15 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:22 pm

Ski conditions

Updated at 13/04  
Opening times: 10/12 - 09/04
Contact: 413.528.2000
Ski Butternut

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:59 am. Next update estimated at 06:40 am.


Trivia

N/A 100° Winton, ออสเตรเลีย
Artyk, รัสเซีย -56°

95° Port Augusta West, ออสเตรเลีย
Belichan, รัสเซีย -52°

92° Alice Springs, ออสเตรเลีย
Kadykchan, รัสเซีย -52°

89° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Kholodnyy, รัสเซีย -52°

N/A 81° Port Wakefield, ออสเตรเลีย
Verkhniy At-Uryakh, รัสเซีย -48°