Rogers City, MI

نقشه وضعیت آب و هوا MI, US

شرایط فعلی

شفاف 53 درجه فارنهایت
E 14 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:53°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 89.9%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 07:59 am
غروب خورشید: 06:39 pm
از تاریخ 21/10 12:56 pm
مشاهده شده در Rogers City, Presque Isle County Airport
مشاهدات گذشته, Rogers City, Presque Isle County Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: 48°
کمینه: 37°
فردا
تا قسمتی ابری و باران سبک
بیشینه: 54°
کمینه: 40°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 56°
کمینه: 46°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:40 pm.