Rogers City, MI

نقشه وضعیت آب و هوا MI, US

شرایط فعلی

پوشیده از ابر 35 درجه فارنهایت
S 11 مایل در ساعت
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:27°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 25°
رطوبت: 62.8%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 07:38 am
غروب خورشید: 07:47 pm
از تاریخ 20/03 08:36 am
مشاهده شده در Rogers City, Presque Isle County Airport
مشاهدات گذشته, Rogers City, Presque Isle County Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: 30°
کمینه: 16°
فردا
ابری
بیشینه: 40°
کمینه: 27°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 45°
کمینه: 30°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:03 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:20 am.