Rogers City, MI

نقشه وضعیت آب و هوا MI, US

شرایط فعلی

پوشیده از ابر +6 درجه سانتی گراد
SE 4 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:+3°
بارومتر: 1001.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +5°
رطوبت: 92%
قابلیت دید: 6 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:41 am
غروب خورشید: 04:59 pm
از تاریخ 21/11 01:35 pm
مشاهده شده در Rogers City, Presque Isle County Airport
مشاهدات گذشته, Rogers City, Presque Isle County Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +7°
کمینه: -2°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +1°
کمینه: -3°
امروز
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: +6°
کمینه: -2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:00 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 pm.