Campgaw Mountain, NJ

نقشه وضعیت آب و هوا NJ, US

شرایط فعلی

پوشیده از ابر 69 درجه فارنهایت
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:69°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 69°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 06:05 am
غروب خورشید: 07:57 pm
از تاریخ 14/08 03:53 am
مشاهده شده در Caldwell, Essex County Airport
مشاهدات گذشته, Caldwell, Essex County Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 71°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 89°
کمینه: 71°
امروز
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: 80°
کمینه: 67°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:11 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:50 am.