The Hidden Valley Club, NJ

نقشه وضعیت آب و هوا NJ, US

شرایط فعلی

پوشیده از ابر +10 درجه سانتی گراد
SW 4 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:+8°
بارومتر: 991.6 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +4°
رطوبت: 65.8%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:11 am
غروب خورشید: 06:14 pm
از تاریخ 17/10 07:53 am
مشاهده شده در Sussex, Sussex Airport
مشاهدات گذشته, Sussex, Sussex Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +16°
کمینه: +6°
فردا
ابری
بیشینه: +12°
کمینه: +1°
امروز
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: +12°
کمینه: +5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:20 am.