Accord, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+8 หน่วย_ซ.
W 17 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 17/10 01:54
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: +6°
บาโรมิเตอร์: 989.8 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +7°
ความชิ้น: 89.6%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:11
ดวงอาทิตย์ตก: 18:12

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:48. Next update estimated at 02:40.


Trivia

+33° Bela, ปากีสถาน
Susuman, รัสเซีย -12°

+33° Uthal, ปากีสถาน
Yagodnoye, รัสเซีย -12°

+31° Marawī, ซูดาน
Atka, รัสเซีย -7°

+28° Karmah an Nuzul, ซูดาน
Ust'-Omchug, รัสเซีย -5°

+25° Hot Chāh, ปากีสถาน
Debin, รัสเซีย -4°