Accord, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-2 หน่วย_ซ.
W 20 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 19/02 11:54
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -8°
บาโรมิเตอร์: 1034.8 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -14°
ความชิ้น: 35.9%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:47
ดวงอาทิตย์ตก: 17:34

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:10. Next update estimated at 13:00.


Trivia

N/A +37° Mariental, นามิเบีย
Oymyakon, รัสเซีย -48°

+37° Navrongo, กาน่า
Belaya Gora, รัสเซีย -42°

+36° Bor, ซูดาน
Myaundzha, รัสเซีย -42°

+36° Yelwa, ไนจีเรีย
Batagay-Alyta, รัสเซีย -39° N/A

+35° Goundi, ชาด
Cherskiy, รัสเซีย -36°