Adams, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+3 หน่วย_ซ.
S 35 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 21/02 04:56
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: -3°
บาโรมิเตอร์: 1008.3 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +2°
ความชิ้น: 95.8%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:54
ดวงอาทิตย์ตก: 17:41

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:11. Next update estimated at 06:00.


Trivia

+33° Mūdbidri, อินเดีย
Oymyakon, รัสเซีย -43°

+33° Narsīpatnam, อินเดีย
Debin, รัสเซีย -39°

+33° Puttūr, อินเดีย
Pond Inlet, แคนาดา -38°

+30° Rāzām, อินเดีย
Iqaluit, แคนาดา -32°

+28° Amarnāth, อินเดีย
Cherskiy, รัสเซีย -30°