Afton, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-6 หน่วย_ซ.
SW 3 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 16/12 04:53 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: -10°
บาโรมิเตอร์: 1022.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -11°
ความชิ้น: 67.4%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:24 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:30 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:59 am. Next update estimated at 06:10 am.


Trivia

+38° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Burkhala, รัสเซีย -47°

+37° Quilpie, ออสเตรเลีย
Myaundzha, รัสเซีย -47°

N/A +37° Winton, ออสเตรเลีย
Susuman, รัสเซีย -47°

+36° Longreach, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -45°

+35° Port Augusta West, ออสเตรเลีย
Verkhniy At-Uryakh, รัสเซีย -44°