Albany, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+11 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 23/10 18:51
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: +11°
บาโรมิเตอร์: 1016.7 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +4°
ความชิ้น: 63.2%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:17
ดวงอาทิตย์ตก: 18:00

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 18:49. Next update estimated at 19:30.


Trivia

+27° Baki, อินโดนีเซีย
Belichan, รัสเซีย -27°

+27° Cepu, อินโดนีเซีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -25°

+27° Grogol, อินโดนีเซีย
Aliskerovo, รัสเซีย -24°

+27° Purwodadi, อินโดนีเซีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -22°

+25° Jombang, อินโดนีเซีย
Vstrechnyy, รัสเซีย -19°