Alfred, NY

نقشه وضعیت آب و هوا NY, US

شرایط فعلی

پوشیده از ابر +2 درجه سانتی گراد
SW 5 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:-3°
بارومتر: 1022.3 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -12°
رطوبت: 32.3%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:00 am
غروب خورشید: 04:50 pm
از تاریخ 14/11 03:56 pm
مشاهده شده در Wellsville, Wellsville Municipal Airport
مشاهدات گذشته, Wellsville, Wellsville Municipal Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: -4°
کمینه: -10°
فردا
ابری
بیشینه:
کمینه: -11°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +3°
کمینه: -4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:40 pm.