Almond, NY

نقشه وضعیت آب و هوا NY, US

شرایط فعلی

شفاف -1 درجه سانتی گراد
SE 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-4°
بارومتر: 1027.2 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -5°
رطوبت: 72%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:32 am
غروب خورشید: 05:13 pm
از تاریخ 23/01 07:54 pm
مشاهده شده در Dansville, Dansville Municipal Airport
مشاهدات گذشته, Dansville, Dansville Municipal Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
پوشیده از ابر و برف آبکی
بیشینه: +3°
کمینه:
فردا
ابری
بیشینه: +6°
کمینه: +1°
امروز
ابری
بیشینه: +6°
کمینه: -4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:02 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:50 pm.