Almond, NY

نقشه وضعیت آب و هوا NY, US

شرایط فعلی

شفاف 69 درجه فارنهایت
N 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:69°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 32°
رطوبت: 25.2%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 06:15 am
غروب خورشید: 08:03 pm
از تاریخ 25/04 02:54 pm
مشاهده شده در Dansville, Dansville Municipal Airport
مشاهدات گذشته, Dansville, Dansville Municipal Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
تا قمستی ابری و رگبار برف
بیشینه: 46°
کمینه: 35°
فردا
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: 62°
کمینه: 32°
امروز
ابری
بیشینه: 67°
کمینه: 50°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:56 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 pm.