Amagansett, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+1 หน่วย_ซ.
NW 13 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 16/02 19:55
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -3°
บาโรมิเตอร์: 1013.2 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -8°
ความชิ้น: 47.5%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:42
ดวงอาทิตย์ตก: 17:24

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 20:10. Next update estimated at 20:40.


Trivia

+32° Koina, แกมเบีย
Sarylakh, รัสเซีย -53°

+32° Musa Kunda, แกมเบีย
Нежданинское, รัสเซีย -44°

+32° Sare Mala, แกมเบีย
Chokurdakh, รัสเซีย -41°

+28° Bafoulabé, มาลี
Kadykchan, รัสเซีย -40°

+26° Kamakwie, เซียร์ราลีโอน
Myaundzha, รัสเซีย -40°