Amsterdam, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+3 หน่วย_ซ.
NW 4 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 25/03 10:45 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +3°
บาโรมิเตอร์: 1021.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -14°
ความชิ้น: 23.9%
ทัศนวิสัย: 24 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:51 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:14 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:39 am. Next update estimated at 12:00 pm.


Trivia

+28° Buayan, ฟิลิปปินส์
Taloyoak, แคนาดา -30°

+28° Kununurra, ออสเตรเลีย
Pond Inlet, แคนาดา -26°

+27° Dipolo, ฟิลิปปินส์
Dundas, กรีนแลนด์ -24°

+27° Mahayag, ฟิลิปปินส์
Kullorsuaq, กรีนแลนด์ -24° N/A

+24° Manlocahoc, ฟิลิปปินส์
Qaanaaq, กรีนแลนด์ -16° N/A