Angola, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+1 หน่วย_ซ.
SW 22 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 21/02 17:53
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -4°
บาโรมิเตอร์: 1021.7 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -4°
ความชิ้น: 63.9%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:04
ดวงอาทิตย์ตก: 17:55

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 18:06. Next update estimated at 19:00.


Trivia

+25° Emmiganūru, อินเดีย
Verkhniy At-Uryakh, รัสเซีย -47°

+24° Mūdbidri, อินเดีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -47°

+24° Valpoy, อินเดีย
Omsukchan, รัสเซีย -46°

+23° Pārvatīpuram, อินเดีย
Belaya Gora, รัสเซีย -42°

+23° Rāzām, อินเดีย
Burkhala, รัสเซีย -40°