Angola on the Lake, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

27 หน่วย_ฟ.
SW 20 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 11/12 04:31 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: 14°
บาโรมิเตอร์: 30.4 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 15°
ความชิ้น: 56.6%
ทัศนวิสัย: 1 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:36 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:42 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:59 pm. Next update estimated at 05:10 pm.


Trivia

89° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -54°

87° Longreach, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -49°

85° Quilpie, ออสเตรเลีย
Solnechnyy, รัสเซีย -43°

N/A 84° Winton, ออสเตรเลีย
Khandyga, รัสเซีย -41°

83° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Ust'-Maya, รัสเซีย -40°