Ardsley, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+1 หน่วย_ซ.
NW 6 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 21/02 02:56
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: -1°
บาโรมิเตอร์: 1013.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง:
ความชิ้น: 95.7%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:42
ดวงอาทิตย์ตก: 17:36

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:17. Next update estimated at 03:50.


Trivia

+35° Kārkāl, อินเดีย
Sarylakh, รัสเซีย -40°

+35° Sulya, อินเดีย
Galimyy, รัสเซีย -30°

+33° Chodavaram, อินเดีย
Orotukan, รัสเซีย -29°

+28° Ulhāsnagar, อินเดีย
Yagodnoye, รัสเซีย -29°

+28° Vasind, อินเดีย
Talaya, รัสเซีย -28°