Attica, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+11 หน่วย_ซ.
S 9 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 27/05 06:54
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: +11°
บาโรมิเตอร์: 1017.6 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +11°
ความชิ้น: 96.7%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:40
ดวงอาทิตย์ตก: 20:40

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:49. Next update estimated at 07:50.


Trivia

+42° Taoudenni, มาลี
McMurdo Station, Antarctica -18°

+34° Kanel, เซเนกัล
Keystone, สหรัฐอเมริกา -4°

+34° Ouro Sogui, เซเนกัล
Loveland, สหรัฐอเมริกา +0°

+33° Bafoulabé, มาลี
Arapahoe Basin Ski Area, สหรัฐอเมริกา +2°

+33° Kayes Ndi, มาลี
Severomuysk, รัสเซีย +13°