Attica, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-1 หน่วย_ซ.
W 11 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 22/02 00:54
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมาก
รู้สึก_เหมือน: -5°
บาโรมิเตอร์: 1025.4 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -6°
ความชิ้น: 68.4%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:00
ดวงอาทิตย์ตก: 17:53

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:06. Next update estimated at 01:30.


Trivia

+27° Kambia, เซียร์ราลีโอน
Batagay, รัสเซีย -37°

+27° Kukuna, เซียร์ราลีโอน
Oymyakon, รัสเซีย -37°

+27° Magburaka, เซียร์ราลีโอน
Omsukchan, รัสเซีย -30°

+27° Mandékoté, กินี
Bilibino, รัสเซีย -29°

+25° Mamboma, เซียร์ราลีโอน
Vstrechnyy, รัสเซีย -29°