Attica, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

25 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 26/03 05:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 25°
บาโรมิเตอร์: 30.3 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 14°
ความชิ้น: 58.9%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:06 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:32 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:51 am. Next update estimated at 06:20 am.


Trivia

99° Amarnāth, อินเดีย
Labrador City, แคนาดา -13°

99° Badlapur, อินเดีย
Taloyoak, แคนาดา -13°

99° Murbād, อินเดีย
Cambridge Bay, แคนาดา -2°

90° Manor, อินเดีย
Kuujjuaq, แคนาดา -2°

89° Keshod, อินเดีย
Tasiusaq, กรีนแลนด์ N/A