Nelsonville, NY

نقشه وضعیت آب و هوا NY, US

شرایط فعلی

شفاف 9 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 30.5 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 77.4%
قابلیت دید: 9 مایل
طلوع خورشید: 06:45 am
غروب خورشید: 05:34 pm
از تاریخ 19/02 06:53 am
مشاهده شده در Poughkeepsie, Dutchess County Airport
مشاهدات گذشته, Poughkeepsie, Dutchess County Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 49°
کمینه: 28°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: 28°
کمینه: 26°
امروز
شفاف
بیشینه: 33°
کمینه: 15°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:07 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:20 am.