Niskayuna, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

40 หน่วย_ฟ.
W 15 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/02 08:51 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 32°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 24°
ความชิ้น: 50.5%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:44 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:34 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:03 pm. Next update estimated at 10:10 pm.


Trivia

81° Kambia, เซียร์ราลีโอน
Verkhoyansk, รัสเซีย -47°

81° Kukuna, เซียร์ราลีโอน
Batagay, รัสเซีย -43°

81° Loma, เซียร์ราลีโอน
Sarylakh, รัสเซีย -43°

81° Mange, เซียร์ราลีโอน
Galimyy, รัสเซีย -39°

81° Port Loko, เซียร์ราลีโอน
Bilibino, รัสเซีย -26°