North Great River, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+29 หน่วย_ซ.
NW 19 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 26/05 12:56
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: +29°
บาโรมิเตอร์: 1012.6 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +17°
ความชิ้น: 47.7%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:26
ดวงอาทิตย์ตก: 20:12

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:50. Next update estimated at 13:50.


Trivia

+28° Antunes, เม็กซิโก
Kangxiwar, จีน

+28° Buenos Aires, เม็กซิโก
Promyshlennyy, รัสเซีย -1°

+28° Ciudad Camargo, เม็กซิโก
Vorgashor, รัสเซีย -1°

+28° Saucillo, เม็กซิโก
Salekhard, รัสเซีย +2°

+28° Tepalcatepec, เม็กซิโก
Gangotri, อินเดีย +7°