North Haven, NY

نقشه وضعیت آب و هوا NY, US

شرایط فعلی

شفاف +9 درجه سانتی گراد
S 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+7°
بارومتر: 1007.8 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -1°
رطوبت: 49.5%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:21 am
غروب خورشید: 07:21 pm
از تاریخ 07/04 07:35 pm
مشاهده شده در East Hampton, East Hampton Airport
مشاهدات گذشته, East Hampton, East Hampton Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: +13°
کمینه: +3°
فردا
ابری و رگبار
بیشینه: +12°
کمینه: +5°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +14°
کمینه: +6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:11 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 pm.