Camelback Mountain Resort, PA

نقشه وضعیت آب و هوا PA, US

شرایط فعلی

شفاف -3 درجه سانتی گراد
W 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-8°
بارومتر: 1023.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -8°
رطوبت: 65.2%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:48 am
غروب خورشید: 04:42 pm
از تاریخ 15/11 06:53 am
مشاهده شده در Mount Pocono, Pocono Mountains Municipal Airport
مشاهدات گذشته, Mount Pocono, Pocono Mountains Municipal Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری
بیشینه:
کمینه: -3°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: -1°
کمینه: -9°
امروز
شفاف
بیشینه: +5°
کمینه: -9°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:30 am.