Ski Roundtop, PA

แผนที่สภาพอากาศ PA, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+0 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 19/10 06:53 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน:
บาโรมิเตอร์: 1019.8 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -2°
ความชิ้น: 86.9%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:22 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:22 pm

Ski conditions

Updated at 13/04  
Opening times: 16/12 - 01/04
Contact: (717) 432-9631
Ski Roundtop

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:12 am. Next update estimated at 08:10 am.


Trivia

+40° Badr Ḩunayn, ซาอุดีอาระเบีย
Saskylakh, รัสเซีย -21°

+35° Madiun, อินโดนีเซีย
Belichan, รัสเซีย -15°

+35° Pīrotak, ปากีสถาน
Resolute, แคนาดา -15°

+31° Turbat, ปากีสถาน
Holman, แคนาดา -8° N/A

N/A +28° Roebourne, ออสเตรเลีย
Aliskerovo, รัสเซีย -6°