Amherst, TX

نقشه وضعیت آب و هوا TX, US

شرایط فعلی

شفاف +11 درجه سانتی گراد
E 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+11°
بارومتر: 1015.6 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +4°
رطوبت: 59.4%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:25 am
غروب خورشید: 08:17 pm
از تاریخ 09/04 06:35 am
مشاهده شده در Plainview, Hale County Airport
مشاهدات گذشته, Plainview, Hale County Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +26°
کمینه: +8°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +22°
کمینه: +9°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +22°
کمینه: +4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:09 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:30 am.