Presidio, TX

نقشه وضعیت آب و هوا TX, US

شرایط فعلی

شفاف 46 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:46°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 43°
رطوبت: 89%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 08:00 am
غروب خورشید: 07:24 pm
از تاریخ 16/10 11:56 pm
مشاهده شده در Marfa
مشاهدات گذشته, Marfa >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 57°
فردا
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 59°
امروز
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 62°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 am.