Valentine, TX

نقشه وضعیت آب و هوا TX, US

شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
E 13 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
نقطه شبنم: 60°
رطوبت: 70.8%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 06:55 am
غروب خورشید: 09:02 pm
از تاریخ 18/06 07:56 pm
مشاهده شده در Marfa
مشاهدات گذشته, Marfa >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 67°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 95°
کمینه: 66°
امروز
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:48 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:10 pm.