ฮานอย

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

64 หน่วย_ฟ.
N 9 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/11 09:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมาก
รู้สึก_เหมือน: 64°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 52°
ความชิ้น: 63.6%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:10 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:14 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:06 am. Next update estimated at 09:40 am.


Trivia

87° Rumbek, ซูดาน
Mayo, แคนาดา -35°

82° Tonj, ซูดาน
Dawson, แคนาดา -32° N/A

81° Ler, ซูดาน
Borogontsy, รัสเซีย -30°

73° Malakāl, ซูดาน
Churapcha, รัสเซีย -30°

73° Talawdī, ซูดาน
Circle, สหรัฐอเมริกา -23°