Skiáthos پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
شنبه
اسفند ۱۶
11 h 31 min
۶:۵۲ قبل‌ازظهر
۶:۲۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
61°
59°
59%
0 in
253
13
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
61°
59°
61%
0 in
253
13
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
59°
55°
63%
0 in
254
16
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n420
59°
55°
60%
0.01 in
258
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ قبل‌ازظهر
n300
59°
55°
61%
0 in
261
18
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
59°
55°
64%
0 in
264
18
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
57°
54°
67%
0 in
262
18
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 17%
۷ قبل‌ازظهر
d300
57°
54°
69%
0 in
260
18
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 29%
۸ قبل‌ازظهر
d300
57°
54°
70%
0 in
257
18
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 16%
۹ قبل‌ازظهر
d300
57°
54°
69%
0 in
260
18
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
57°
54°
66%
0 in
264
18
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
59°
55°
63%
0 in
267
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
59°
57°
62%
0 in
277
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
59°
57°
60%
0 in
298
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
59°
59°
60%
0 in
336
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
59°
57°
61%
0 in
342
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
59°
57°
62%
0 in
344
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
59°
55°
64%
0 in
346
16
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
59°
55°
65%
0 in
343
18
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
59°
55°
67%
0 in
340
20
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n100
59°
55°
67%
0 in
338
22
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
59°
55°
69%
0 in
360
18
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ بعدازظهر
n300
57°
54°
83%
0.01 in
32
16
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۱ بعدازظهر
n320
57°
54°
78%
0.02 in
60
20
ابری و رگبار
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 60%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Skiáthos را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه