Al Barāḩah پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
اسفند ۸
11 h 33 min
۶:۴۵ قبل‌ازظهر
۶:۱۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
73°
77°
81%
0 in
315
7
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
73°
77°
81%
0 in
308
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
73°
77°
82%
0 in
305
9
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
72°
75°
82%
0 in
304
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
84%
0 in
302
11
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
85%
0 in
302
11
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
84%
0 in
301
11
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
82%
0 in
301
11
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
74%
0 in
299
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
67%
0 in
297
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
73°
75°
63%
0 in
296
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
75°
77°
59%
0 in
294
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
75°
77°
56%
0 in
292
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
77°
79°
56%
0 in
291
16
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
77°
79°
55%
0 in
290
18
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
75°
77°
55%
0 in
290
18
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
75°
77°
56%
0 in
290
18
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
73°
75°
59%
0 in
287
18
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
73°
75°
62%
0 in
284
16
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
72°
73°
67%
0 in
280
16
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
72°
73°
70%
0 in
278
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
70°
72°
72%
0 in
276
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
70°
72°
72%
0 in
274
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
70°
72°
71%
0 in
273
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Al Barāḩah را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه