Al Barāḩah پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
سه‌شنبه
اسفند ۱۹
11 h 49 min
۶:۳۴ قبل‌ازظهر
۶:۲۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
81%
0 in
207
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
85%
0 in
195
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
88%
0 in
189
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
90%
0 in
183
9
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
93%
0 in
179
9
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
93%
0 in
177
9
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
93%
0 in
175
9
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
94%
0 in
173
9
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
84%
0 in
183
9
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
73%
0 in
195
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
75°
77°
63%
0 in
209
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
77°
79°
55%
0 in
232
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
79°
79°
48%
0 in
254
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
82°
82°
40%
0 in
271
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
82°
82°
40%
0 in
270
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
81°
81°
40%
0 in
269
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
81°
81°
40%
0 in
268
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
79°
79°
47%
0 in
265
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
77°
79°
53%
0 in
262
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
75°
77°
59%
0 in
257
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
75°
77°
63%
0 in
245
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
75°
79°
68%
0 in
227
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
77°
72%
0 in
205
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
73°
77°
72%
0 in
205
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Al Barāḩah را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه