Ar Ramaq پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
دوشنبه
اسفند ۱۸
11 h 48 min
۶:۳۵ قبل‌ازظهر
۶:۲۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
78%
0 in
232
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
66°
68°
82%
0 in
221
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
84%
0 in
216
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
86%
0 in
210
7
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
88%
0 in
205
7
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
89%
0 in
199
7
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
61°
61°
91%
0 in
194
7
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
92%
0 in
189
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
83%
0 in
209
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
71%
0 in
233
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
63%
0 in
254
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
75°
77°
56%
0 in
269
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
77°
77°
50%
0 in
280
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
79°
79°
43%
0 in
289
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
79°
79°
44%
0 in
291
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
79°
79°
45%
0 in
292
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
79°
79°
46%
0 in
293
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
75°
77°
52%
0 in
291
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
73°
75°
58%
0 in
287
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
72°
73°
64%
0 in
282
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
70°
72°
70%
0 in
269
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
70°
73°
76%
0 in
251
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
68°
72°
81%
0 in
231
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
72°
85%
0 in
213
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Ar Ramaq را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه